Blog

Leden 2024

10. ledna –  Divadlo v MŠ   „Kdo si hraje nezlobí“   záloha na představení 70,-Kč

16. ledna  – Malá technická univerzita – lekce Malý projektant – program pro děti hrazen z OP JAK

jen pro „školáky“

17. ledna  – ekologický peogram „Vodníkovy hádanky“ pro nejstarší děti, odjezd do Divizny v 8:30 od MŠ

návrat do MŠ na oběd – BUS hrazen z OP JAK, program 45,-Kč

24.1.    dopoledne   Zimní olympiáda v MŠ

prosíme o trička v této barvě

Kuřátka – červená

Koťátka – bílí

Štěňátka – modrá

30. ledna – návštěva knihovny v Liberci – jen školáci – 1. skupina dětí

 

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve středu 22. listopadu.  Od rána do odpoledne

můžete vhazovat papír do přistaveného kontejneru u MŠ.

Ve třídě nahlaste  počet kilogramů p. učitelce.

Děkujeme všem kteří se sběru účastní.

K 30.9.2023 je naše MŠ Dětská na průběžném 3. místě v počtu kg na 1 dítě a na 6. místě v celkovém počtu kg.

Listopad

8.11.  Divadlo v MŠ   “ O ptačím sněmu“  cena programu 50,-Kč/dítě

14.11.   Malá technická univerzita – jen pro „školáky“ – hrazeno z OP JAK

23.11. Ekologický program v MŠ  “ Lesní zvířátka a jejich svět“ – program hrazen z OP JAK a je určen pro děti 4-7 leté

24.11.  a 1.12.  Návštěva Knihovny – jen děti 5-6- let  rozdělěné do dvou  skupin

 

 

Dietní stravování – dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

z pověření náměstka primátora Dr. Ivana Langra Vás žádám o vyplnění stručného dotazníku k dietnímu stravování  dětí naší školy.

Dotazník je anonymní a získaná data budou využita pro přípravu případných podpůrných opatření pro dietní stravování dětí s potravinovými alergiemi a intolerancemi.

Prosíme o vyplnění do 31. října 2023.

dotazník k dietnímu stravování

Děkuji.

Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ

Říjen 2023

3.10.  Vánoční fotografování dětí

jen pro přihlášené děti, ukázková sada za 330,- Kč je k dispozici ve třídách.

Děti se budou fotografovat postupně od 7:00 hodin.

9.10.  „Policejní pohádka“ –  progam městské policie zaměřený na bezpečnost dětí

10.10.  Malá technická univerzita – lekce Stavitel města – jen pro „předškoláky“  (nejstarší děti)

program hrazen z Operačního programu JAK

12.10.  Divadlo v MŠ

24.10.  Roztančená školka – Děti v pohybu

Děti si vyzkouší základy několika tanečních stylů – Zumby, Happy dance, Tabaty, Výrazového tance, atd.

Hrazeno z projektu JAK