Blog

Fotografování dětí

Ve čtvrtek 2.11. se budou přihlášené děti fotografovat.

Přihlásit se můžete u třídní učitelky.

Nový termín návštěvy ZOO

Do ZOO pojedeme 17.10.

Příchod do školky nejdéle v 7:45 hodin.

Příjezd zpět do MŠ v 11:30 hodin.

Vstup do ZOO……………….. 25,-Kč

BUS……………………………… 20,-Kč

Říjen

6.10.   Jedeme do ZOO!  Příchod do školky nejdéle v 7:45 hodin.

Příjezd zpět v 11:30 hodin.

Vstup do ZOO……………….. 25,-Kč

BUS……………………………… 20,-Kč

Sponzorství oslíka somálského je dobrovolné –  ve třídě, následně předáme v ZOO.

Všem, kteří podpoří chov oslíka somálského, děkujeme!

11.10.  Výukový program “ Zdravá 5″ v MŠ

            Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

              Program je zdarma!

 

31.10.  Ekologicko – výchovný program pro „školáky“  „Od jablíčka k moštu“ – 40,-Kč

Ekologicko – výchovný program pro mladší děti podle věku „Lesní zvířátka“ – 40,-Kč

Oba programy probíhají ve Středisku ekol. výchovy v Hejnicích od 9:00 do 11:00 hodin, doprava autobusem 70,-Kč/dítě.  Odjezd  od MŠ v 7:30 hodin. S sebou přezůvky a pití v uzavíratelné lahvi.

 

připravujeme na Září

14.9.  pohádka v MŠ  „O Sněhurce“, vstupné 45,-Kč

19.9.   Jizerskohorští velvyslanci

„Školáci“ vyrazí na lesní naučnou stezku Harcov jakožto průzkumníci

neprobádané oblasti a budou poznávat rostlinky a živočichy lesního ekosystému.

Stanou se jizerskohorskými velvyslanci.

cena programu: ZDARMA

Program je podpořený Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Doporučené vybavení: terénní oblečení a obuv s možností ušpinění, pláštěnka a pití do batůžku

25.9.   pohádka v MŠ „Mášenka a zvířátka“, vstupné 40,-Kč

Informace k nástupu do MŠ 1.9.2017

Vážení rodiče a milé děti,

těšíme se po prázdninách na Vás všechny, kteří už to u nás znáte, ale i na Vás, kteří půjdete

do školky poprvé.

Nový školní rok 2017/2018 začíná v pátek 1.září. Pokud plánujete první den ve školce až od 4. září,

je nutné se omluvit na tel.č.:  482 323 514 nebo 739 441 055, aby Vám nebylo započítané stravné.

Informace pro nové rodiče:  platby za školné a stravné se budou hradit až v září po přidělení variabilního čísla.

Přejeme Vám srpen plný sluníčka a letní pohody!

Kolektiv MŠ

Připravujeme na ČERVEN

8.6.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 1.9.2017 v 15:15 hodin ve třídě Štěňátek.

 

6.6. divadlo v MŠ  pohádka O chytrých prasátkách , vstupné 40,-Kč

 

9.6.  Jedeme do Naivního divadla na pohádku „Budulínek“,

          v 8:30 hodin odjezd od MŠ, příchod do MŠ do 7:45 hodin

         vstupné 50,- Kč + 15,-Kč BUS

14.6.   Loučení se školáky – zveme rodiče na poslední setkání v MŠ s dětmi a p. učitelkami

            ve třídě Štěňátek od 15:30 hodin.

29.května

Návštěva „velké“ knihovny v Liberci. Příchod do MŠ do 7:45 hodin.

Jen pro děti, které odchází do ZŠ.

1.6. celodenní výlet do Hejnic

Ve čtvrtek 1.6. pojedeme všichni do střediska ekologické výchovy v Hejnicích, kde je připraven

pro děti program „Teče voda, teče“ a „Lesní zvířátka a jejich svět“.

Příchod dětí do MŠ do 7:45 hodin, odjezd v 8:00 hodin, příjezd dle počasí nejdéle v 15:30 hodin.

S sebou  do batůžku zabalte dětem pláštěnku, pití v plastové uzavíratelné lahvi, malou ne čokoládovou sladkost.

Jídlo budou mít děti připravené z MŠ. Vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí.

Vybíráme zálohu na autobus 150,- Kč a 30,-Kč za výukový program.

 

 

Plánujeme na květen

4.5.  Zpíváme babičkám : pěvecký sbor „Notička“ popřeje babičkám

k svátku matek ve 14:00 hodin ( všichni „školáci“)

10.5. Děti z pěveckého sboru „Notička“ zazpívají všem maminkám

k jejich svátku. Zveme všechny maminky i nezpěváčků.

Začátek v 15:30 hodin

12.5. Noc v MŠ – jen pro děti odcházející do ZŠ

S sebou baterku, kartáček na zuby, zubní pastu, pyžamko, snídaně v MŠ zajištěna.

Sejdeme se v 19:00 hodin ve třídě Koťátek, v sobotu rozcházení dětí do 7:30 hodin.

15.5.  „Školáci“ jedou na dopravní hřiště, příchod do 7:45 hodin

17.5.  ekoprogram „Ženu, ženu ovečky“ – jen „školáci“, cena programu 35,-Kč

18.5.  Lidové Sady – hudební program „Řemeslo má zlaté dno“  vstupné 50,-Kč, BUS 20,-Kč

29.5.  návštěva knihovny ve městě s programem „O Boříkovi, který ovečky hlídal“

1.6.  plánujeme  celodenní výlet do Hejnic