Blog

Připravujeme na listopad

2.11.        Vánoční  fotografování dětí ( jen pro přihlášené) v 10:00 hodin

6.11.        návštěva Knihovny v Liberci s hudebním programem „Podzimní příhody aneb co je možné zažít s draky“

(zdarma) jen nejstarší děti , příchod do MŠ do 7:45 hodin

13.11.      2. část Malé technické univerzity “ Malý architekt“ ( jen pro „školáky“)

15.11.      Program ekologické výchovy o zvířatech „Příroda plná stop a znamení“. Akce v MŠ a je zdarma podpořena

Ekofondem statutárního města Liberec

27.11.      Ekologicko-výchovný program „Příběh neobyčejného semínka“ ( jen pro nejstarší děti“)

Pojedeme do střediska ekologické výchovy Divizna při ZOO Liberec

 

1.12.  Pojedeme do Naivního divadla na „Labutí jezírko“

  cena za představení 50,-Kč, BUS  20,-Kč. Příchod do MŠ nejdéle v 7,45 hodin.

 

 

„Dýňování“

Vyhlašujeme soutěžní výstavu  „Dýňování“

Projděte se s dětmi podzimní krajinou, nasbírejte dýně, přírodniny a ozdobte si doma společně

„Dýňovníčka“.

Výrobek si mohou děti nosit do MŠ

od čtvrtka 12.10. do pondělí 23.10.

V úterý 24.10. proběhne vyhodnocení soutěže. Prvních pět míst bude oceněno!

Vaše společné práce budou vystaveny po celou dobu před šatnou vaší třídy (venkovní parapety),

kde si je můžete s dětmi prohlédnout a ohodnotit.

Fotografování dětí

Ve čtvrtek 2.11. se budou přihlášené děti fotografovat.

Přihlásit se můžete u třídní učitelky.

Nový termín návštěvy ZOO

Do ZOO pojedeme 17.10.

Příchod do školky nejdéle v 7:45 hodin.

Příjezd zpět do MŠ v 11:30 hodin.

Vstup do ZOO……………….. 25,-Kč

BUS……………………………… 20,-Kč

Říjen

6.10.   Jedeme do ZOO!  Příchod do školky nejdéle v 7:45 hodin.

Příjezd zpět v 11:30 hodin.

Vstup do ZOO……………….. 25,-Kč

BUS……………………………… 20,-Kč

Sponzorství oslíka somálského je dobrovolné –  ve třídě, následně předáme v ZOO.

Všem, kteří podpoří chov oslíka somálského, děkujeme!

11.10.  Výukový program “ Zdravá 5″ v MŠ

            Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

              Program je zdarma!

 

31.10.  Ekologicko – výchovný program pro „školáky“  „Od jablíčka k moštu“ – 40,-Kč

Ekologicko – výchovný program pro mladší děti podle věku „Lesní zvířátka“ – 40,-Kč

Oba programy probíhají ve Středisku ekol. výchovy v Hejnicích od 9:00 do 11:00 hodin, doprava autobusem 70,-Kč/dítě.  Odjezd  od MŠ v 7:30 hodin. S sebou přezůvky a pití v uzavíratelné lahvi.

 

připravujeme na Září

14.9.  pohádka v MŠ  „O Sněhurce“, vstupné 45,-Kč

19.9.   Jizerskohorští velvyslanci

„Školáci“ vyrazí na lesní naučnou stezku Harcov jakožto průzkumníci

neprobádané oblasti a budou poznávat rostlinky a živočichy lesního ekosystému.

Stanou se jizerskohorskými velvyslanci.

cena programu: ZDARMA

Program je podpořený Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Doporučené vybavení: terénní oblečení a obuv s možností ušpinění, pláštěnka a pití do batůžku

25.9.   pohádka v MŠ „Mášenka a zvířátka“, vstupné 40,-Kč

Informace k nástupu do MŠ 1.9.2017

Vážení rodiče a milé děti,

těšíme se po prázdninách na Vás všechny, kteří už to u nás znáte, ale i na Vás, kteří půjdete

do školky poprvé.

Nový školní rok 2017/2018 začíná v pátek 1.září. Pokud plánujete první den ve školce až od 4. září,

je nutné se omluvit na tel.č.:  482 323 514 nebo 739 441 055, aby Vám nebylo započítané stravné.

Informace pro nové rodiče:  platby za školné a stravné se budou hradit až v září po přidělení variabilního čísla.

Přejeme Vám srpen plný sluníčka a letní pohody!

Kolektiv MŠ

Připravujeme na ČERVEN

8.6.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 1.9.2017 v 15:15 hodin ve třídě Štěňátek.

 

6.6. divadlo v MŠ  pohádka O chytrých prasátkách , vstupné 40,-Kč

 

9.6.  Jedeme do Naivního divadla na pohádku „Budulínek“,

          v 8:30 hodin odjezd od MŠ, příchod do MŠ do 7:45 hodin

         vstupné 50,- Kč + 15,-Kč BUS

14.6.   Loučení se školáky – zveme rodiče na poslední setkání v MŠ s dětmi a p. učitelkami

            ve třídě Štěňátek od 15:30 hodin.

29.května

Návštěva „velké“ knihovny v Liberci. Příchod do MŠ do 7:45 hodin.

Jen pro děti, které odchází do ZŠ.