„Zápis“ do MŠ

Zápis do mateřské školy

Na internetové adrese https://zapisyms.liberec.cz/ již nyní máte k dispozici podrobné informace

o časovém sledu průběhu zápisu.  Zápis je rozdělen do tří časových fází, které se budou aktivovat postupně

od 8. dubna 2019.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí, tj. od 8. 4. 2019

do 13. 5. 2019:

  1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

           Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné získat žádost následujícími způsoby:

       2.  Vyzvednutí v mateřské škole  dne 11. 4. 2019 od 8:00 do 11:00 hodin

       3.  Na Magistrátu Města Liberec – odbor školství a sociálních věcí

nám. Dr. E. Beneše – historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111

(pondělí a středa v době  od 8:00 do 17:00hodin),  během výše uvedeného období.

 

Vyplněnou  Žádost o předškolní vzdělávání s potvrzením o povinném očkování dítěte přijme ředitelka MŠ 14.května 2019

v době od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin.

Společně se Žádostí o předškolní vzdělávání je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.