„Zápis“ do MŠ

Zápis do mateřské školy bude probíhat letos nově.

Na internetové adrese https://zapisydoskol.liberec.cz/ již nyní máte k dispozici podrobné informace

o časovém sledu průběhu zápisu.  Zápis je rozdělen do tří časových fází, které se budou aktivovat postupně

od 14. dubna 2017.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí, tj. od 14. 4. 2017

do 11. 5. 2017:

  1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisydoskol.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

           Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné získat žádost následujícími způsoby:

       2.  Vyzvednutí v mateřské škole  dne 24. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00

       3.  Na Magistrátu Města Liberec – odbor školství a sociálních věcí

nám. Dr. E. Beneše – historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111

(pondělí a středa v době  od 8:00 do 17:00hodin),  během výše uvedeného období.

 

Vyplněnou  Žádost o předškolní vzdělávání s potvrzením o povinném očkování dítěte přijme ředitelka MŠ 11.května

v době od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin.

Společně se Žádostí o předškolní vzdělávávní je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.