Blog

Oznámení o schválení položkového rozpočtu na rok 2023

V souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

schválila rada města dne 20.6.2023 usnesením č. 565/2023   položkový rozpočet Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 , p.o. na rok 2023.

Jaroslava Vacíková

ředitelka MŠ