Blog

„Zápis “ do Mateřské školy, Liberec, Dětská 461

„Zápis ve zkratce“

15.4.- 8.5.  vydávání žádostí – elektronicky

 2.5.            vydání žádosti v mateřské škole pro ty, kteří nemají přístup k internetu

nutné domluvit čas vyzvednutí s ředitelkou MŠ

9.5              8:00 – 12:00 hodin   přijímání vyplněných žádostí

13.5.          termín pro odstranění nedostatků neúplných žádostí 8:00 – 10:00 hodin

13.5.          možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  8:00 – 10:00 hodin

od 17.5.     budou zástupcí přijatých dětí kontaktováni ředitelkou MŠ k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

možnost sledování průběhu přijímacího řízení Vašeho dítěte na    https://zapisyms.liberec.cz/

 

Zápis proběhne v tomto termínu nerozdílně pro děti s trvalým pobytem na území města i ukrajinské uprchlíky po 24. únoru 2022.

 

Fáze zápisu  detailně:

Zápis do MŠ Dětská