Denní režim

Režim dne v mateřské škole:

 

6,30  –  8,30          scházení dětí,ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní a  řízené činnosti,individuální péče, jazykové chvilky,ranní cvičení, grafomotorická cvičení

  8,30                    hygiena,dopolední svačina

8,45 –   9,30          didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách a individuelně

9,30 – 11,30           pobyt venku (délka pobytu venku se řídí aktuálními rozptylovými  podmínkami)

11,30 – 14,30         hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, odpočinek, náhradní odpolední klidové aktivity, zájmové činnosti

14,30                   hygiena,odpolední svačina

14,45 – 16,30         odpolední spontánní a řízené činnosti, hry dětí

 

Režim dne je přizpůsoben potřebám a zájmům dětí, časový rozvrh je orientační, nemusí být pevně stanoven vzhledem k mimořádným dnům v MŠ a pravidelným aktivitám v MŠ . Po celý den je dodržován pitný režim ( čaje bylinné, ovocné, černé, minerálky slazené i neslazené, sirupy), pevně stanovený je čas na stravování (svačiny a oběd). Pobyt venku je přizpůsoben rozptylovým a  povětrnostním podmínkám.

U nejstarších věkových skupin jsou postupně zaváděny místo odpoledního odpočinku klidové aktivity. Odpolední odpočinek je kratší a je nahrazen klidnou hrou nebo zájmovými aktivitami (VV,PV, práce s odkladovými dětmi apod.) Během roku se budeme snažit co nejvíce zařazovat činnosti v přírodě, při pobytu venku.