Denní režim

Režim dne v mateřské škole:

 

6,30  –  8,30          scházení dětí ( do 8:00 hodin), ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní a  řízené činnosti, individuální péče, jazykové chvilky, ranní cvičení, grafomotorická cvičení

8,30  –  9,00          hygiena, dopolední svačina

9,00  –   11,30        didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách a individuálně, pobyt venku (délka pobytu venku se řídí aktuálními rozptylovými  podmínkami)

11,30 – 14,30          hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, odpočinek, zájmové činnosti

14,30 – 14,45         hygiena,odpolední svačina

14,45 – 16,30       odpolední spontánní a řízené činnosti, hry dětí, rozcházení dětí

 

Režim dne je přizpůsoben potřebám a zájmům dětí, časový rozvrh je orientační, nemusí být pevně stanoven vzhledem k mimořádným dnům v MŠ a pravidelným aktivitám v MŠ . Po celý den je dodržován pitný režim ( čaje bylinné, ovocné, černé, minerálky slazené i neslazené, sirupy), pevně stanovený je čas na stravování (svačiny a oběd). Pobyt venku je přizpůsoben rozptylovým a  povětrnostním podmínkám.