Blog

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

5.-9.2.        odpolední lyžařský kurz pro přihlášené děti

9.2.            návštěva knihovny  pro „školáky“ ze třídy Kuřátek a části Štěňátek

13.2.           Malá technická univerzita – Stavitel mostů ( pro“školáky“) program hrazen z OP JAK      PŘELOŽENO PRO NEMOC  NA   22.ÚNORA

14.2.           hudební pořed Ententýky –   hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie – záloha na představení 70,-Kč

15.2.           Proč si vosy staví hnízda z papíru  – děti se seznámí  s vosami a způsobem jejich života,  prohlédnou si opravdové vosí hnízdo,

vyzkouší si  výrobu ručního papíru – hrazeno z projektu OP JAK

19.2.          DIVADLO  v MŠ    „Princezna Žabka“ – záloha 40,-Kč

21.2.           Karneval v MŠ – dopoledne s tancem, soutěžemi a přehlídkou masek

26.- 1.3.     Jarní prázdniny v ZŠ