Blog

Férové školy II

Stručný obsah projektu:

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených základních a mateřských škol bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací níže uvedených aktivit projekt podpoří zavádění a realizaci individuální integrace v 33 zapojených mateřských školách a 26 základních školách z Liberce.

Aktivity projektu týkající se MŠ:

 

  • aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní
  • zvyšování profesních kompetencí pedagogů prostřednictvím zavádění nových metod zaměřených na inkluzi v předškolním vzdělávání a výchově
  • rozvoj spolupráce mateřských škol s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku
  • činnost motivačních pracovníků a koordinátorů včasné péče v jednotlivých zapojených mateřských školách za účelem rozvoje prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově
  • rozvoj spolupráce zapojených mateřských škol se základními školami při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání

V MŠ pracuje:

  • Specialista školy pro mezistupňové přechody dětí ve vzdělávání
  • Motivační pracovník a koordinátor včasné péče

Délka projektu:    7/2020 až 12/2022