Vývěska

Termín pro podávání žádostí:  31.3.2015

 Doba pro podávání žádostí:     10,00 – 12,00 hodin

 Místo pro podání žádosti:         ředitelna MŠ

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2015/2016

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola , Liberec, Dětská 461, p.o., po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Liberec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)   stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016:

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace – ředitelna

Termín:     31.3.2015

Doba pro podání žádosti:  10,00 – 12,00 hodin

Žádosti podané v jinou než určenou dobu a po stanoveném termínu nebudou přijaty ke správnímu  řízení.

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kriterií MŠ.

Vyjádřit se k podkladům o rozhodnutí lze dne 8.4.2015 od   12,00 do 14,00 hodin u ředitelky MŠ.

Vacíková Jaroslava

ředitelka Mateřské školy

v Liberci 10.3.2015