Blog

Schválení rozpočtu na rok 2020

Dne 3.12.2019 Rada města Liberec schválila usnesením č. 1174/2019 rozpočet Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace na rok 2020, a to v části 1.,2., a 4.