Blog

Účast MŠ v Operačním programu Jana Amose komenského

Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti,

žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic,

vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání,

vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt „Školka v pohodě“ bude probíhat od 1.5.2023 do 31.12.2025