Blog

Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2022

V souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

schválila rada města dne 7.12.2021 usnesením č.1059/2021 rozpočet Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 , p.o. na rok 2022.

Jaroslava Vacíková

ředitelka MŠ