Blog

Chystáme se do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláčky nemůžeme ve školce systematicky připravovat a velká část přípravy se přenesla na Vás rodiče. Pokud si nebudete  vědět až tak úplně rady, co s dětmi máte dělat a procvičovat, snad Vám pomůže odkaz níže.

chystame-se-do-1-tridy-podklady

Tema týdne 6.-10.4.  Kluci, pozor, červená!

Můžete doma upevňovat praktické znalosti o signalizaci na semaforu, správně a pohotově reagovat na světelné signály, znát dopravní značení pro chodce a jejich význam, pravidla chování.

 

Tema týdne  14.-17.4.  Na zemi, ve vzduchu, na vodě

S dětmi si povídáme o dopravních prostředcích, rozlišujeme je podle místa pohybu a zvuku, podle velikosti, osobní, nákladní doprava.Děti si mohou zkusit nějaký dopravní prostředek nakreslit, vybarvit sestavit z LEGA apod.

 

Výkaz k OČR

výkaz k OČR

Výkaz k OČR slouží jako lístek na peníze a žadatel jej vyplňuje na konci každého měsíce a předá zaměstnavateli.

Platby za školné a stravné po dobu uzavření MŠ z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru

Školné za březen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 342,-Kč.

Stravné za březen 2020 bude účtováno podle skutečně odchozených dnů.

Školné a stravné od dubna:

Vzhledem k tomu, že není znám termín znovuotevření MŠ:

  1. je možné zrušit trvalé platby za školné i stravné do znovuotevření MŠ
  2. ponechat platby, vyúčtování bude provedeno k 31.8.2020 a přeplatky vráceny během měsíce září

Uzavření MŠ

Od 17.3. je mateřská škola uzavřena do odvolání.

Sdělení rodičům dětí mateřských škol zřizovaných SML a rodičům (pouze níže uvedených profesí) dětí do deseti let věku:

 

Statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

–          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

–          zaměstnanci obecní policie,

–          zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

–          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

–          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

–          příslušníci ozbrojených sil.

 

V příloze ke stažení:  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

žádost o ošetřovné

Další informace týkající se provozu mateřské školy budeme aktuálně zveřejňovat i nadále na našich webových stránkách.

Kontakt na ředitelku MŠ: 731 411 515

 


Připravujeme na BŘEZEN

2.3.   Pohádka v MŠ – náhradní termín zrušené pohádky 3.2.

Dobrodružství z louky

17.3.  STREVLIK – v Hejnicích ( středisko ekologické výchovy)

program pro mladší děti 4-5 let   „Na návštěvě pod zemí“

program pro „školáky“   „Liščí procházka“

odjezd v 8:00 hodin

 

 

Připravujeme na únor

4.2.   Divadlo v MŠ – pohádka Dobrodužství z louky

6.2.   Jedeme do Divizny při ZOO Liberec – jen „školáci“   

Výukový program: Příběh neobyčejného semínka

Děti se seznámí s vývojem od semínka až po dospělou rostlinu. Uvědomí si  význam semen nejen v našem jídelníčku.  Pomocí her a prožitkových aktivit se děti seznámí s rozmanitostí semen a plodů  v přírodě. Budou pozorovat zázrak života skrytý v obyčejném semínku, tvořit a hrát si se semínky, a vyzkouší si, kolik práce je zapotřebí ke vzniku chleba.

11.2.  Karneval v MŠ

18.2. představení v Lidových sadech – „Škola hrou“  (divadlo Krejčíka Honzy)

odjezd z MŠ v 9:45 (všechny děti)

20.2. Projektový den v MŠ – Eskymáci – pro všechny děti

21.2.  Malá technická univerzita – „Malý zpracovatel odpadů“ – jen pro „školáky“

 

Leden 2020

15.1.  návštěva Galerie v Liberci

název programu „Od obrazu k objektu“ – děti se seznámí s netradičními technikami       ve  výtvarném umění, cena programu 20,- + BUS     jen pro  „školáky“

17.1.  Malá technická univerzita ( jen pro „školáky“), pokračování polytechnického vzdělávání, tentokrát jako „Stavitel mostů“

22.1.  Malá zimní olympiáda v MŠ    dopoledne v MŠ pro všechny děti

Prosíme rodiče:  dejte dětem na tento den tričko (dres) v této barvě:

Kuřátka: červené

Koťátka: bílé

Štěňátka: modré                                          Děkujeme

 

 

Schválení rozpočtu na rok 2020

Dne 3.12.2019 Rada města Liberec schválila usnesením č. 1174/2019 rozpočet Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace na rok 2020, a to v části 1.,2., a 4.