Blog

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve středu 22. listopadu.  Od rána do odpoledne

můžete vhazovat papír do přistaveného kontejneru u MŠ.

Ve třídě nahlaste  počet kilogramů p. učitelce.

Děkujeme všem kteří se sběru účastní.

K 30.9.2023 je naše MŠ Dětská na průběžném 3. místě v počtu kg na 1 dítě a na 6. místě v celkovém počtu kg.

Listopad

8.11.  Divadlo v MŠ   “ O ptačím sněmu“  cena programu 50,-Kč/dítě

14.11.   Malá technická univerzita – jen pro „školáky“ – hrazeno z OP JAK

23.11. Ekologický program v MŠ  “ Lesní zvířátka a jejich svět“ – program hrazen z OP JAK a je určen pro děti 4-7 leté

24.11.  a 1.12.  Návštěva Knihovny – jen děti 5-6- let  rozdělěné do dvou  skupin

 

 

Dietní stravování – dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

z pověření náměstka primátora Dr. Ivana Langra Vás žádám o vyplnění stručného dotazníku k dietnímu stravování  dětí naší školy.

Dotazník je anonymní a získaná data budou využita pro přípravu případných podpůrných opatření pro dietní stravování dětí s potravinovými alergiemi a intolerancemi.

Prosíme o vyplnění do 31. října 2023.

dotazník k dietnímu stravování

Děkuji.

Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ

Říjen 2023

3.10.  Vánoční fotografování dětí

jen pro přihlášené děti, ukázková sada za 330,- Kč je k dispozici ve třídách.

Děti se budou fotografovat postupně od 7:00 hodin.

9.10.  „Policejní pohádka“ –  progam městské policie zaměřený na bezpečnost dětí

10.10.  Malá technická univerzita – lekce Stavitel města – jen pro „předškoláky“  (nejstarší děti)

program hrazen z Operačního programu JAK

12.10.  Divadlo v MŠ

24.10.  Roztančená školka – Děti v pohybu

Děti si vyzkouší základy několika tanečních stylů – Zumby, Happy dance, Tabaty, Výrazového tance, atd.

Hrazeno z projektu JAK

26.září Mobilní planetárium v MŠ

Edukační program  „ŽIVOT STROMŮ, PRO DĚTI OD 3 LET “

Aby fotosyntézu pochopily i ty nejmenší děti!

🔴 Podnikneme exkurzi do nitra stromů a naučíme se, k čemu má strom kořeny či zelené listy

🔴 Zjistíme, že strom sice nemůže tančit či zpívat, ale přesto je to živý organismus, který jí a pije

🔴 Přijdeme na kloub tajemství biochemického procesu, díky kterému nám stromy čistí atmosféru, a proto je musíme chránit

🔴 Budeme poznávat různé druhy, plody a květy stromů v různých typech lesů na celé naší planetě

Program je plně hrazen z operačního programu Jan Amos Komenský pro všechny děti, bude probíhat ve třech skupinách.