Blog

Připravujeme na listopad

1.11.   navštívíme knihovnu v Liberci s programem  „Ve světě se neztratíme“  –  jen pro „školáky“

program je zdarma

5.11. návštěva Oblastní galerie v Liberci  ( jen „školáci“)

název programu: „Galerie a já“  cena 20,-Kč + Bus 50,-

6.11.  vyhodnocení Podzimníčků – vyhodnocení se mohou zúčastnit všichni rodiče

Projděte se s dětmi podzimní krajinou, nasbírejte přírodniny a pomozte dětem vyrobit „Podzimníčka“.

Svého skřítka Podzimníčka si mohou děti nosit do MŠ od úterý 29.10. do úterý 5.11.

Ve středu 6.11. proběhne vyhodnocení, kterého se mohou zúčastnit všichni rodiče.

Vaši Podzimníčci budou vystaveny v šatně Štěňátek.

Těšíme se na Vaše Podzimníčky!

 

12.11.  Kouzla v kuchyni   –  v rámci projektu Kouzelná školička budeme  poznávat statickou elektřinu,

vyrobíme lávovou lampu, roztančíme rozinky

13.11.  Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou knížek O Květušce a tesaříkovi:

autorské čtení, informace z říše hmyzu, práce s knihou, poodhalení tajemství profese spisovatele,

možnost zakoupení knih

Beseda je určena pro děti 4-6 leté

cena 40,-Kč

18.11.  Schůzka pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny na lyžařský kurz

od 16:00 hodin ve třídě Štěňátek

22.11.   2. díl Malé technické univerzity  „Stavitel mostů“

 

 

 

 

Připravujeme na říjen

ŘÍJEN

2.10.  Sběr papíru – před MŠ bude přistaven kontejner, kam můžete papír vhazovat celý den až do 16:30 hodin

Počet kilogramů nahlaste, prosíme, ve třídě  p. učitelce.

 

4.10.  Divadlo v MŠ   „Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu“, vybíráme 40,-Kč

začátek v 9:00 hodin

 

9.10.  Zdravá 5 

         Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

         Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.  Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a   jejich

přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA (všechny děti)

 

11.10. Zdravý zoubek

Preventivní program pro zlepšení hygieny dutiny ústní u dětí předškolního věku – dopoledne ( všechny děti)

 

14.10. Podzimní království – jenom „školáci“

témata: poznávání stromů podle plodů a listů, houby, barvy v přírodě;

           Cíl: poznání proměn přírody v průběhu roku

Děti budou pozorovat a zkoumat v lese to, co je pro dané roční období charakteristické. Zažijí, že les a příroda je herna plná zajímavých věcí. Pobyt v přírodě jim dodá chuť objevovat  a               přinese jim radost ze života. V chladných dnech je zocelí. Naučí se rozlišovat vybrané druhy stromů a rostlin, budou pozorovat pobytová znamení živočichů, zahrají si tematické hry.

Poplatek 35,-Kč

 

15.10. Den s dopravní výchovou

Jedná se o dopolední program, kdy s žáky procvičíme a netrénujeme to nejdůležitější z bezpečného chování na silnici.

Děti budou seznámeni s těmito tématy: bezpečnost v silničním provozu, viditelnost, reflexní materiály, správné užití zádrženého systému, setrvačnost a funkčnost zádržného systému.

 

24.10.  Naivní divadlo – pohádka „Proletět duhou“

příchod do MŠ do 7:45 hodin, cena bude upřesněna

 

25.10.   Malá technická univerzita – jen pro „školáky“

Je to program polytechnického vzdělávání pro děti v mateřských školách.

Hravou formou jsou dětem předávány základy techniky a jako prostředek je používána stavebnice na proncipu LEGO DUPLO.

Program se skládá ze čtyř lekcí

1. lekce – Stavitel města

2. lekce – Stavitel mostů                  22.11.2019

3. lekce Stavitel věží                         17.1.2020

4. lekce Malý zpracovatel odpadů 21.2.2020

cena celkem za 4 lekce                     200,-Kč

 

31.10.    Fotografování dětí  – jen pro přihlášené

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů se koná v úterý 10.9.2019

ve třídě Štěňátek od 15:30 hodin.

Zveme všechny rodiče!

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti!

Školní rok 2019 /2020 začíná 2.září.

Provoz ve všech třídách začíná  2.9. v 6:30 hodin.

Od úterý 3.9. se provoz ve třídách mění takto:

Koťátka    6:30 – 16:00 ( od 16:00 děti přechází do Kuřátek)

Kuřátka   6 :30 – 16:30

Štěňátka  7:15 – 16:00 ( do 7:15 se děti ze Štěňátek scházejí v Kuřátkách)

Pokud 2.9. nenastoupíte do MŠ z důvodu nemoci nebo jiného důvodu, je nutné se do 7:00 hodin omluvit,

jinak se započítává stravné.

Přejeme Vám všem pěkný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi!

Kolektiv MŠ

 

Loučení s mateřskou školou

Ve středu 12. června zveme rodiče na poslední společné setkání s dětmi a učitelkami

u nás ve školce.

Budeme se loučit s mateřskou školou, děti si pro Vás připravily pěkné písničky

a básničky a všichni se moc těšíme!

Na závěr budou děti pasovány na žáky/žákyně 1. třídy.

Začínáme v 15:30 hodin ve třídě Štěňátek!