Blog

Připravujeme na květen

10.5.  Pěvecký sbor „Notička“ zpívá babičkám ke Dni matek  ve 14:00 hodin

11.5.  Nocování v MŠ – jen pro děti, které odchází do ZŠ.

          Sejdeme se v 19:00 hodin ve třídě Koťátek. Děti budou potřebovat jednobarevné světlé tričko (bílé), hygienické potřeby,

          pyžamko.  Snídaně zajištěna.  Vyzvedávání dětí ráno od 7:00 do 7:30 hodin.

15.5.  Zpíváme maminkám ke Dni matek  od 15:30 hodin  –  Pěvecký sbor „Notička“ – zveme všechny maminky!

29.5.  Sběr papíru do přistaveného kontejneru

30.5.  Velká dětská šaškiáda – program ke Dni dětí – cena 50,- Kč

 

 

Připravujeme v dubnu

5.4.   Schůzka rodičů dětí, které budou odcházet v září do 1. třídy, s učitelkami

          ze Základní školy ve Vesci. Rodiče zde budou informování

          o elektronickém zápisu do škol,  o průběhu zápisu  i o tom,

          co by měly děti zvládnout před nástupem do 1. třídy ZŠ.

Kdy?   v 15:30

Kde?   ve třídě Štěňátek

  

11.4.  Jiřinčin korálkový sen – pohádka s dopravní a zdravotní tematikou, cena 40,-Kč

           začátek v 9:00 a v 10:00 hodin

17.4.  Fotografování dětí od 9:00 hodin – jednotlivci i společná.

           Kdo nemá zájem, nahlásí třídní učitelce.

 

 

Připravujeme na BŘEZEN

7.3.   Malý zpracovatel odpadů z cyklu Malá technická univerzita – pro „školáky“ cena 50,-Kč

7.3.  Hudební představení v MŠ  “ Já nic, já muzikant“ – cena 40,-Kč

13.3. Návštěva knihovny ve Vesci – „školáci“

 

Připravujeme na ÚNOR

5.2.  Divadlo v MŠ   „Princezna Žabka“    vstupné 40,-Kč

7.2.  Malá technická univerzita  – tentokrát  „Stavitel věží“    cena 50,-Kč

9.2.  Karneval v MŠ spojený s Hudebním kouzelným kabaretem. V komponovaném pořadu si děti zazpívají s pražským

         hercem – zpěvákem Dominikem Vrbou na tema úrazy.

   Děti přicházejí do třídy v maskách, čeká je promenáda masek a malá diskotéka.

13.2. Malá školní olympiáda – prosíme rodiče, aby dětem dali barevná trička podle tříd:

Kuřátka : bílá trička

          Koťátka: modrá

          Štěňátka: červená

          Děti budou soutěžit ve 3-4 zimních disciplinách. Pokud bude sníh, budeme sportovat venku, za nepříznivých podmínek

          ve  třídě.

20.2. Vyšetření zraku pro přihlášené v 8:00 hodin. Poplatek 150,-Kč

21.2.  Jedeme do Střediska ekologické výchovy v Hejnicích  – „školáci“ a mladší děti

          Výukový program pro školáky:        Pekař peče housky

pro mladší děti: Ovčí vlna

Cena programu 45,-       záloha na Bus 75,-    Celkem: 120,-

S sebou batůžek s pitím v lahvi, přezůvky, svačina bude připravena z MŠ.

          Příchod do MŠ v 7:00 hodin!!

Připravujeme na LEDEN

4.1.    Pohádka v MŠ  O Peciválkovi

          začátek v 10:30 hodin, vstupné 40,-Kč.

          Žádáme rodiče, aby vstupné za divadlo platili nejdéle den předem. Děkujeme.

11.1.  od 16:00 hodin se koná schůzka rodičů, kteří přihlásili své děti na lyžařský kurz.

         Účast nutná!!

16.1.  3. díl Malé technické univerzity pro „Školáky“, tentokrát  „Stavitel mostů“

           cena 50,-Kč

 

 

 

ADVENT V MŠ

od 27.11. máte možnost vyzvednout si a  vyzdobit  papírový zvoneček, který následně vyvěsíme v prostorách MŠ

30.11.      Vánoce očima dětí – zveme Vás a děti na vánoční výstavu dětských prací na radnici

1.12.         návštěva Naivního divadla – pohádka Labutí jezírko (vstup 50,-Kč, Bus 20,-Kč)

4.12.        Zdobení stromečku před jednotlivými třídami po celý advent.

Zkuste vyrobit si s dětmi ozdobičku a společně ji pověste na připravený stromek.

5.12.         Čertí rej v MŠ – dopoledne, děti mohou přijít převlečené za čertíky nebo andílky

8.12.        Divadlo v MŠ – pohádka “ O Ježíškovi“ – vstupné 45,-Kč

13.12.      Přání Ježíškovi  – společné setkání všech dětí a rodičů na školní zahradě s vypouštěním balonků Ježíškovi.

Balonky je nutné objednat u tř. učitelky, děti z MŠ a sourozenci mají balonek zdarma, ostatní ks 18,-Kč.

Po vypuštění   balonků si zazpíváme s dětmi několik koled a bude připraveno také malé občerstvení.

14.12.      Vystoupení pěveckého sboru Notička pro seniory v naší mateřské škole

19.12.      Vystoupení pěveckého sboru Notička před libereckou radnicí v 15:45 hodin

 

 

Soutěž o nejoriginálnější komín

Teplárna Liberec vyhlašuje soutěž o stavbu nejoriginálnějšího komínu pro mateřské školy v Liberci.

Úkolem této soutěže pro děti je společně postavit, namalovat nebo z jakéhokoliv materiálu vytvořit  „Nejoriginálnější teplárenský komín“.

Naše MŠ se soutěže zúčastnila také a budeme velice rádi, když se zapojíte do soutěže i Vy rodiče tím, že náš komín podpoříte „lajkem“ na  facebookové stránce https://www.facebook.com/bavimesesteplarnouliberec/  

Fotografie s nejvíce „lajky“ získá speciální cenu, kterou bude dort ve tvaru našeho komínu.

Děkujeme za každý hlas!

Vaše děti

Připravujeme na listopad

2.11.        Vánoční  fotografování dětí ( jen pro přihlášené) v 10:00 hodin

6.11.        návštěva Knihovny v Liberci s hudebním programem „Podzimní příhody aneb co je možné zažít s draky“

(zdarma) jen nejstarší děti , příchod do MŠ do 7:45 hodin

13.11.      2. část Malé technické univerzity “ Malý architekt“ ( jen pro „školáky“)

15.11.      Program ekologické výchovy o zvířatech „Příroda plná stop a znamení“. Akce v MŠ a je zdarma podpořena

Ekofondem statutárního města Liberec

27.11.      Ekologicko-výchovný program „Příběh neobyčejného semínka“ ( jen pro nejstarší děti“)

Pojedeme do střediska ekologické výchovy Divizna při ZOO Liberec

 

1.12.  Pojedeme do Naivního divadla na „Labutí jezírko“

  cena za představení 50,-Kč, BUS  20,-Kč. Příchod do MŠ nejdéle v 7,45 hodin.

 

 

„Dýňování“

Vyhlašujeme soutěžní výstavu  „Dýňování“

Projděte se s dětmi podzimní krajinou, nasbírejte dýně, přírodniny a ozdobte si doma společně

„Dýňovníčka“.

Výrobek si mohou děti nosit do MŠ

od čtvrtka 12.10. do pondělí 23.10.

V úterý 24.10. proběhne vyhodnocení soutěže. Prvních pět míst bude oceněno!

Vaše společné práce budou vystaveny po celou dobu před šatnou vaší třídy (venkovní parapety),

kde si je můžete s dětmi prohlédnout a ohodnotit.