Blog

Připravujeme na ŘÍJEN

11.10.     –  IQ Park      jen pro „předškoláky“  – ZDARMA

Vzdělávací program „Průzkumníci“ – program se zaměřuje na zkoumání vlastností láte, tvarů a barev.

Děti si vyzkouší práci laboranta, pozorování pod lupou, mikroskopy, práci s makrolupou a příručními mikroskopy.

13.10.       Vánoční fotografování dětí – od 7:30 hodin –  jen pro přihlášené děti

Ukázkový soubor bude k nahlédnutí v šatně dětí.

20.10.      „Povídání o chování“ – program zaměřený na chování dětí a šikanu

Pro děti 4-6 leté

Já a barevný svět 26.-30.9.

V tomto barevném týdnu si budeme hrát s barvičkami.

Každý den v týdnu bude mít svou barvičku, prosíme Vás, rodiče, abyste dali dětem trička

v barvě dne:

pondělí – červená

úterý – modrá

středa – svátek, MŠ uzavřena

čtvrtek – zelená

pátek – bílá

Děkujeme a těšíme se!

21.září Sběr papíru

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním roce sbíráme papír, navazujeme na tradici naší mateřské školy

a přihlásili jsme se opět do soutěže  s Panem Popelou.

Budeme rády, když se Vás do sběru papíru zapojí co nejvíce,

aby se v letošním školním roce naše MŠ umístila do 5. místa, která jsou odměněna

věcnými cenami. Každý, kdo se připojí, bude odměměn.

V loňském roce jste nasbírali celkem 3300 kg papíru. Podaří se nám nasbírat více?

21.9. bude před MŠ přistaven kontejner, kam můžete papír vhazovat.

Ve třídě předejte lísteček se jménem dítěte a počtem kilogramů p. učitelce.

Děkujeme.

Harmonogram školního roku 2022/2023

Harmonogram školního roku 2022/2023

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje
ředitelka Mateřské školy , Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace následující

 

Datum Název Poznámka
1.září 2022 Nástup nových dětí do MŠ

Zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

  8.9. Schůzka rodičů v 15:30 hodin třída  Štěňátek
28.9. státní svátek MŠ uzavřena
26.-27.10. podzimní prázdniny v ZŠ omezený provoz
28.10. státní svátek MŠ uzavřena
17.11. státní svátek MŠ uzavřena
18.11. sanitární den MŠ uzavřena
13.12. vánoční setkání s dětmi a rodiči
1.-22.12. Advent v MŠ : vystoupení pěveckého sboru Notička před libereckou radnicí, posílání přání Ježíškovi, zdobení  stromku, návštěva knihovny, vystoupení pro seniory konkrétní termíny budou upřesněny
23.12.-1.1.2023 vánoční prázdniny MŠ uzavřena
2.1.2023 zahájení provozu MŠ o vánočních prázdninách
3.2. pololetní prázdniny v ZŠ
20.2.-24.2.2023 jarní prázdniny omezený provoz
6.4. velikonoční prázdniny v ZŠ omezený provoz
7.4. – 10.4. státní svátek – Velikonoce MŠ uzavřena
1.5. + 8.5. státní svátek MŠ uzavřena
Květen zápis do MŠ termín bude upřesněně
13.6. Loučení se školáky termín může být změněn
1.7. -31.8. prázdninový provoz omezený provoz 1 třída
5.-6.7. státní svátek MŠ uzavřena
7.7. sanitární den MŠ uzavřena
Uzavření MŠ v době letních prázdnin bude upřesněno

 

1.9.2022                                                                                                            Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ

1.září – začátek nového školního roku

Vážení rodiče,

1. září začíná nový školní rok a všechny zaměstnankyně naší MŠ

se na setkání s Vámi všemi moc těšíme!

1. září – první den nového školního roku počítáme s docházkou všech dětí.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete přijít, je nutné se odhlásit –  nejlépe telefonicky

tentýž den do 7:00 hodin nebo den předem.

Informace pro rodiče nových dětí:

 • seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny ve venkovní vitríně před budovou MŠ ( u rampy)
 • při příchodu do šatny přidělí zaměstnankyně MŠ vašemu dítěti značku, místečko pro ukládání věcí a zodpoví případné dotazy
 • rodiče s dětmi mohou společně 1.den docházky vstupovat do třídy a postupně se rozloučit
 • doporučujeme (zejména u nejmenších dětí)  loučení ve  třídě neprodlužovat
 • při příchodu do třídy vyplní rodiče Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Přeji Vám i dětem úspěšný nový školní rok 2022/2023 a především všem pevné zdraví!

Vacíková Jaroslava – ředitelka MŠ

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2022/2023

Zápis pro ukrajinské děti do mateřské školy, Liberec, Dětská 461,p.o. pro šk. rok 2022/2023

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu pro Mateřskou školu, Liberec, Dětská 461,p.o. je stanoven na: 9. června 2022  v čase 9:00 – 14:00 hodin

Organizace zápisu:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

 • Dítě, které k 31.8.2022 dovrší věku tří let a má místo pobytu v příslušném školském obvodu na území města Liberec
 • Děti budou přijaty dle data narození, od věkově starších.
 • K předškolnímu vzdělávání budou v případě volné kapacity přednostně přijaty děti, které
  k 31.8. dovršily věku 5 let, s místem pobytu na území školského obvodu ( území města Liberec)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1