Blog

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

 

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2023/2024

Edit

Zápis pro ukrajinské děti do mateřské školy, Liberec, Dětská 461,p.o. pro šk. rok 2023/2024

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu pro Mateřskou školu, Liberec, Dětská 461,p.o. je stanoven na: 8. června 2023  v čase 9:00 – 11:00 hodin

Organizace zápisu:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2023 věku 5 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023 5 let)

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:

 1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu
 2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve.

 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2023/2024

Edit

Zápis pro ukrajinské děti do mateřské školy, Liberec, Dětská 461,p.o. pro šk. rok 2023/2024

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu pro Mateřskou školu, Liberec, Dětská 461,p.o. je stanoven na: 8. června 2023  v čase 9:00 – 11:00 hodin

Organizace zápisu:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2023 věku 5 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023 5 let)

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:

 1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu
 2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve.

 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

 

Účast MŠ v Operačním programu Jana Amose komenského

Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti,

žíky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic,

vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání,

vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt „Školka v pohodě“ bude probíhat od 1.5.2023 do 31.12.2025

 

Květen + červen 2023

11.5.   od 14:00 hodin   Vystoupení pěveckého sboru Notička pro seniory v naší MŠ.

Již tradičně nás navštíví babičky z klubu seniorů, aby jim děti zazpívaly ke Dni matek.

 

11.5.    přijímání Žádostí o předškolní vzdělávání  od 8:00  do  12:00 hodin

 

16.5.   v 15:30 hodin  Zpíváme maminkám ke Dni matek, srdečně zveme

na vystoupení dětí pěveckého sboru Notička všechny maminky!

18.5.   Hasiči v MŠ – ukázka techniky

24.5.   Sběr papíru –  poslední v tomto školním roce,

pomozte nám, prosím, udržet se na předním místě v soutěži s Panem Popelou!

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se do našeho školního projektu PA – PET – KA zapojili  🙂

1. června  –  MDD – školní výlet do Pěnčína, odjezd v 8:00 hodin, záloha 290,-Kč

13.6.  Loučení se školáky, podrobnosti upřesníme

15.5. – Letní školkovská olympiáda – děti budou soutěžit v šesti disciplínách na školní zahradě ( dle počasí)

16.6.  Kouzelná školička – pokusy s vodou – jen pro „školáky“

 

 

Duben

12.4.   Návštěva iQLANDIE – jen pro „školáky“  Modul – Vesmír pro nejmenší

Děti se seznámí se Sluneční soustavou, Sluncem, Zemí, Galaxiemi,

vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha – VÝKLAD  JE PŘIZPŮSOBEN VĚKU DĚTÍ

program   je  ZDARMA

 

19.4.   Návštěva knihovny ve Vesci – program pro školáky – přeloženo z března

20.4.  Fotograf v MŠ – jen pro přihlášené děti + společná třídní fotografie

20.4.   Zápis do základních škol – pro všechny děti, které dovrší do 31.8.2023  6 let

26.4.  Výukový ekologický program „Dobrodružství z poznání “ – jen „školáci“

          Cíl:  Poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
          Komentovaná prohlídka zoo, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby
          chránit ohrožené druhy zvířat a jejich význam pro člověka obecně.

Přeloženo z března

28.4.  Čarodějnický rej + Kouzelník Marcolli od 9:00 hodin ( děti mohou přijít v čarodějnickém převleku)

cena představení 50,-Kč

 

Březen 2023

         Z důvodu nemoci přeloženo na 26.4.2023   

         Návštěva knihovny ve Vesci s nejstaršími dětmi – „předškoláky“

         Název programu:  “ Papuchalk Petr“  –   čtení knížky o přátelství spojené

         s hravými úkoly pro děti    –

7.3.   Kouzelná školička – 2. díl – hry se světlem „Světlohraní“   (jen pro „školáky“)

21.3.  Schůzka rodičů dětí, které 1.září odchází do základní  školy,  s učitelkami

           ze Základní školy ve Vesc od 16:00 hodin.

30.3. Zrušeno z důvodu nemoci 

          Výukový ekologický program „Dobrodružství z poznání “ – jen „školáci“          

          Cíl:  Poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
          Komentovaná prohlídka zoo, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby
          chránit ohrožené druhy zvířat a jejich význam pro člověka obecně.