Blog

Školné v květnu a červnu 2020

Školné za květen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu

vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 361,-Kč (10 dnů).

 

V červnu je platná základní částka pro období 1.9.2019 – 31.8.2020, tj. 685,-Kč.

Přeplatky vyúčtované k 31.8.2020 budou vráceny na účet během měsíce září.