Blog

Říjen

2.10.  polodenní výlet (pokud nedojde k dalším opatřením vzhledem ke covidu-19)

pro „školáky“ a prostřední děti

Hejnice – středisko ekologické výchovy

příchod do 7:45 hodin, návrat na oběd, vyzvedávání dětí po obědě ve 12:30 hodin

Název programu: Teče voda, teče

Lesní zvířátka

cena programu 40,-Kč

záloha na BUS 100,-Kč

S sebou batůžek s pitím a přezůvky, svačina z MŠ

 

 

 

6.10. Jedeme do ZOO   ZRUŠENO!  – Informace u třídní učitelky

 

 

9.10.  Malá technická univerzita –  „Stavitel města“ 

jen pro „školáky“ cena za 4 lekce 200,- Kč

Další termíny : 19.11.             Stavitel mostů

8.1.2021      Stavitel věží

16.4. 2021    Malý zpracovatel odpadů

 

20.10.   Hudební pořad v MŠ divadélka Ondřej    „Čtvero ročních období“ cena 50,-Kč

 

22.10.   Fotografování dětí od 9:00 hodin  – jen pro přihlášené u třídních učitelek