Blog

Říjen 2023

3.10.  Vánoční fotografování dětí

jen pro přihlášené děti, ukázková sada za 330,- Kč je k dispozici ve třídách.

Děti se budou fotografovat postupně od 7:00 hodin.

9.10.  „Policejní pohádka“ –  progam městské policie zaměřený na bezpečnost dětí

10.10.  Malá technická univerzita – lekce Stavitel města – jen pro „předškoláky“  (nejstarší děti)

program hrazen z Operačního programu JAK

12.10.  Divadlo v MŠ

24.10.  Roztančená školka – Děti v pohybu

Děti si vyzkouší základy několika tanečních stylů – Zumby, Happy dance, Tabaty, Výrazového tance, atd.

Hrazeno z projektu JAK