Blog

Připravujeme na ŘÍJEN

11.10.     –  IQ Park      jen pro „předškoláky“  – ZDARMA

Vzdělávací program „Průzkumníci“ – program se zaměřuje na zkoumání vlastností láte, tvarů a barev.

Děti si vyzkouší práci laboranta, pozorování pod lupou, mikroskopy, práci s makrolupou a příručními mikroskopy.

13.10.       Vánoční fotografování dětí – od 7:30 hodin –  jen pro přihlášené děti

Ukázkový soubor bude k nahlédnutí v šatně dětí.

20.10.      „Povídání o chování“ – program zaměřený na chování dětí a šikanu

Pro děti 4-6 leté