Blog

Připravujeme na říjen

ŘÍJEN

2.10.  Sběr papíru – před MŠ bude přistaven kontejner, kam můžete papír vhazovat celý den až do 16:30 hodin

Počet kilogramů nahlaste, prosíme, ve třídě  p. učitelce.

 

4.10.  Divadlo v MŠ   „Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu“, vybíráme 40,-Kč

začátek v 9:00 hodin

 

9.10.  Zdravá 5 

         Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

         Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.  Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a   jejich

přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA (všechny děti)

 

11.10. Zdravý zoubek

Preventivní program pro zlepšení hygieny dutiny ústní u dětí předškolního věku – dopoledne ( všechny děti)

 

14.10. Podzimní království – jenom „školáci“

témata: poznávání stromů podle plodů a listů, houby, barvy v přírodě;

           Cíl: poznání proměn přírody v průběhu roku

Děti budou pozorovat a zkoumat v lese to, co je pro dané roční období charakteristické. Zažijí, že les a příroda je herna plná zajímavých věcí. Pobyt v přírodě jim dodá chuť objevovat  a               přinese jim radost ze života. V chladných dnech je zocelí. Naučí se rozlišovat vybrané druhy stromů a rostlin, budou pozorovat pobytová znamení živočichů, zahrají si tematické hry.

Poplatek 35,-Kč

 

15.10. Den s dopravní výchovou

Jedná se o dopolední program, kdy s žáky procvičíme a netrénujeme to nejdůležitější z bezpečného chování na silnici.

Děti budou seznámeni s těmito tématy: bezpečnost v silničním provozu, viditelnost, reflexní materiály, správné užití zádrženého systému, setrvačnost a funkčnost zádržného systému.

 

24.10.  Naivní divadlo – pohádka „Proletět duhou“

příchod do MŠ do 7:45 hodin, cena bude upřesněna

 

25.10.   Malá technická univerzita – jen pro „školáky“

Je to program polytechnického vzdělávání pro děti v mateřských školách.

Hravou formou jsou dětem předávány základy techniky a jako prostředek je používána stavebnice na proncipu LEGO DUPLO.

Program se skládá ze čtyř lekcí

1. lekce – Stavitel města

2. lekce – Stavitel mostů                  22.11.2019

3. lekce Stavitel věží                         17.1.2020

4. lekce Malý zpracovatel odpadů 21.2.2020

cena celkem za 4 lekce                     200,-Kč

 

31.10.    Fotografování dětí  – jen pro přihlášené