Blog

Platby za školné a stravné po dobu uzavření MŠ z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru

Školné za březen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 342,-Kč.

Stravné za březen 2020 bude účtováno podle skutečně odchozených dnů.

Školné a stravné od dubna:

Vzhledem k tomu, že není znám termín znovuotevření MŠ:

  1. je možné zrušit trvalé platby za školné i stravné do znovuotevření MŠ
  2. ponechat platby, vyúčtování bude provedeno k 31.8.2020 a přeplatky vráceny během měsíce září