ESF

 

Projekt „Školka v pohodě“ je spolufinancován Evropskou unií.

Podporuje rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávávní dětí

a žáků ohrožených školním neúspěchem a společné vzdělávání.

Podporuje osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu škol.

logolink II.