Blog

21.září Sběr papíru

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním roce sbíráme papír, navazujeme na tradici naší mateřské školy

a přihlásili jsme se opět do soutěže  s Panem Popelou.

Budeme rády, když se Vás do sběru papíru zapojí co nejvíce,

aby se v letošním školním roce naše MŠ umístila do 5. místa, která jsou odměněna

věcnými cenami. Každý, kdo se připojí, bude odměměn.

V loňském roce jste nasbírali celkem 3300 kg papíru. Podaří se nám nasbírat více?

21.9. bude před MŠ přistaven kontejner, kam můžete papír vhazovat.

Ve třídě předejte lísteček se jménem dítěte a počtem kilogramů p. učitelce.

Děkujeme.