Blog

Připravujeme na květen

9.5.   Pěvecký sbor Notička   zpívá babičkám  z Komunitního centra Kontakt

ke Dni matek  ve 14.00 hodin v MŠ

13.5. Pěvecký sbor Notička  – vystoupení ke Dni matek pro všechny maminky

z MŠ – srdečně zveme i maminky dětí, které nevystupují

v 15:30 hodin ve třídě Štěňátek

16.5.  Noc v MŠ – pro děti, které odcházejí do základní školy

21.5.  Návštěva Základní školy ve Vesci

22.5.  Zábavná 1. pomoc  ( každé dítě si přinese svoji plyšovou hračku)

Oslavy Dne dětí

28.5.  Mateřinková olympiáda – vybrané děti ( 2 družstva -5 chlapců a  5 dívek) se zúčastní závodů

ve sportovních disciplínách – běh, štafetový běh, skok a hod  na hřišti ZŠ Aloisina Výšina

29.5. Celodenní výlet – Máchovo jezero – podrobnosti upřesníme

30.5. Divadlo v MŠ

31.5.  Představení „Principál kouzelného divadla“ s dětskou diskotékou