Blog

Změna uzavření MŠ v době letních prázdnin

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se mění

termín uzavření MŠ v době letních prázdnin takto:   27.7. – 21.8.2020 (4 týdny)

Náhradní mateřské školy se ruší!

 

Vážení rodiče,

ve dnech 5.-6.5. budete telefonicky kontaktováni učitelkami za účelem zjištění docházky Vašeho dítěte do MŠ

v době od 18.5. do 26.6. a od 29.6. do 24.7.2020 (prázdninový provoz).

Rodiče, jejichž děti  nastoupí do MŠ 18.5., jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz níže)

a odevzdat před nástupem dítěte do MŠ do 14.5.2020

příloha_čestné_prohlášení