Blog

Změna platby za školné v červenci a srpnu

 

POZOR ZMĚNA

V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU UZAVŘENÍ  MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v  MŠ v měsíci červenci a srpnu 2020

V měsíci červenci a srpnu dochází v MŠ k přerušení provozu v době

od 27.7.  do 28.8. 2020, proto bude úplata za předškolní vzdělávání odpovídat rozsahu omezení provozu mateřské školy.

Školné za  měsíc

červenec 2020 (17 dní docházky)……………………………..529,- Kč

srpen 2020 (1 den docházky) ……………………………………. 33,- Kč

Vyúčtování plateb školného ( přeplatky) bude  provedeno na konci školního roku  k 31.8.2020  společně s přeplatky za stravné.