Blog

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za březen

V měsíci březnu  bude úplata za předškolní vzdělávání  krácena podle délky uzavření MŠ.
Protože není zatím známa délka uzavření MŠ, doporučuji ponechat výši platby, pokud máte zadaný trvalý příkaz k úhradě
a přeplatek Vám bude vrácen ve vyúčtování za školní rok na začátku září 2021.
Výši  školného oznámím neprodleně po znovuotevření mateřské školy.
Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ
11.3.2021