Blog

Tema týdne 20.-24.4. Chráníme naši zem – Země má svátek

Chráníme naši zem – Země má svátek

Seznamujeme děti s tím, jak chránit naši Zem, že budeme citliví ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, učíme se esteticky vnímat a prožívat krásu přírody, učit se přírodu neničit, ale chránit.

Seznamujeme děti s nebezpečím živelných katastrof, utváříme základní dětskou představu o tom, co je dobře a co je špatně ( znečišťování ovzduší, likvidace odpadů, mytí aut v přírodě atd.)