Blog

Školné duben

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu je provoz MŠ pro děti 3-5 let přerušen,

proto výše školného za měsíc duben činí 0,- Kč.