Blog

Připravujeme v dubnu

5.4.   Schůzka rodičů dětí, které budou odcházet v září do 1. třídy, s učitelkami

          ze Základní školy ve Vesci. Rodiče zde budou informování

          o elektronickém zápisu do škol,  o průběhu zápisu  i o tom,

          co by měly děti zvládnout před nástupem do 1. třídy ZŠ.

Kdy?   v 15:30

Kde?   ve třídě Štěňátek

  

11.4.  Jiřinčin korálkový sen – pohádka s dopravní a zdravotní tematikou, cena 40,-Kč

           začátek v 9:00 a v 10:00 hodin

17.4.  Fotografování dětí od 9:00 hodin – jednotlivci i společná.

           Kdo nemá zájem, nahlásí třídní učitelce.