Blog

Připravujeme na květen

10.5.  Pěvecký sbor „Notička“ zpívá babičkám ke Dni matek  ve 14:00 hodin

11.5.  Nocování v MŠ – jen pro děti, které odchází do ZŠ.

          Sejdeme se v 19:00 hodin ve třídě Koťátek. Děti budou potřebovat jednobarevné světlé tričko (bílé), hygienické potřeby,

          pyžamko.  Snídaně zajištěna.  Vyzvedávání dětí ráno od 7:00 do 7:30 hodin.

15.5.  Zpíváme maminkám ke Dni matek  od 15:30 hodin  –  Pěvecký sbor „Notička“ – zveme všechny maminky!

29.5.  Sběr papíru do přistaveného kontejneru

30.5.  Velká dětská šaškiáda – program ke Dni dětí – cena 50,- Kč