Blog

Informace k předávání splněných úkolů

Vážení rodiče, milé děti,

protože pro děti v posledním ročníku MŠ je vzdělávání povinné, měly byste nám úkoly, které děti splnily,   přinést po znovuotevření  mateřské školy  ukázat, abychom věděly, jak se Vám dařilo  úkoly  splnit.

Založte si desky a všechny úkoly, které jste vypracovaly, do nich vkládejte.

Pokud se budete chtít v průběhu uzavření MŠ pochlubit výkresy nebo jinými pracemi, můžete je nafotit nebo naskenovat a poslat na e-mail:   ms.detska@email.cz, rády si práce prohlédneme.

Děkujeme a za celý kolektiv MŠ Vám přejeme úspěšné plnění úkolů a dny plné zdraví!

Vacíková Jaroslava – ředitelka MŠ