Blog

Fotografování dětí

Ve čtvrtek 2.11. se budou přihlášené děti fotografovat.

Přihlásit se můžete u třídní učitelky.