Blog

Duben

Připravujeme na DUBEN

3.4. VELIKONOČNÍ ORNAMENTUM v galerii Liberec ( jen pro „školáky“)

Velikonoční doprovodný program je zaměřený především na symboly a lidovou ornamentiku
spojenou s národními kroji. Ornament se stane stěžejním motivem výkladu a základním
zdobným prvkem výtvarné části programu.
Děti si odnesou vlastnoručně vyrobenou velikonoční kokardu (štítek, stužka)

Vstupné + Bus  65,- Kč

4.4.  Výstava na radnici „Velikonoce očima dětí“    do 22.4.

4.4.  Divadlo s ekologickou tematikou „Jak skřítek pořádníček učil opičáka Otíka uklízet“

Cena 40,-Kč

8.-15.4.  Hody, hody, doprovody  – tradiční velikonoční tvoření dětí s rodiči

Do 15.4. ráno se mohou děti prezentovat na soutěžní velikonoční výstavě v MŠ svými výrobky.

Vyhodnocení proběhne v pondělí 15.4.

9.4.  Schůzka rodičů dětí, které odcházejí do ZŠ   s učitelkami ze ZŠ Vesec

v 15:30 hodin ve třídě Štěňátek

11.4. Jedeme do Naivního divadla na pohádku „Žluté – modrá – zelený“

Vstupné s dopravou 75,-Kč

16.4.  „školáci“  pojedou na dopravní hřiště

17.4.   Jizerskohorští velvyslanci ( jen pro ˇ“školáky“), platba za autobus 45,-kč

Program environmentální výchovy na lesní naučné stezce Harcov.

23.4. Jedeme do Střediska ekologické výchovy v Hejnicích

(„školáci“ a mladší děti)

program  Teče voda, teče – „školáci“  30,-Kč

program Na návštěvě u krtečka – mladší děti  30,-Kč

autobus 70,-Kč

25.4.  Fotograf v MŠ 

budou se fotografovat všechny děti + společné foto, kdo nemá zájem – nahlásí tř. učitelce

29.4.  Zachraňujeme s Kryštofem

projekt Zachraňujeme s Kryštofem pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje od roku 2014.

Co všechno na  základně LZS na libereckém letišti uvidíme, uslyšíme a zažijeme ?

Společně si prohlédneme  záchranářský vrtulník, doktorské vozidlo, ukážeme si jak (ne)volat na linku 155,

 předvedeme si základní techniky první pomoci a na vlastní kůži vyzkoušíme práci záchranářů na laně.

platba za autobus 45,-Kč

 

30.4. Čarodějnický rej v MŠ – děti mohou přijít do MŠ v čarodějnických maskách