Blog

29.května

Návštěva „velké“ knihovny v Liberci. Příchod do MŠ do 7:45 hodin.

Jen pro děti, které odchází do ZŠ.