Monthly Archives: Říjen 2023

Listopad

8.11.  Divadlo v MŠ   “ O ptačím sněmu“  cena programu 50,-Kč/dítě

14.11.   Malá technická univerzita – jen pro „školáky“ – hrazeno z OP JAK

23.11. Ekologický program v MŠ  “ Lesní zvířátka a jejich svět“ – program hrazen z OP JAK a je určen pro děti 4-7 leté

24.11.  a 1.12.  Návštěva Knihovny – jen děti 5-6- let  rozdělěné do dvou  skupin

 

 

Dietní stravování – dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

z pověření náměstka primátora Dr. Ivana Langra Vás žádám o vyplnění stručného dotazníku k dietnímu stravování  dětí naší školy.

Dotazník je anonymní a získaná data budou využita pro přípravu případných podpůrných opatření pro dietní stravování dětí s potravinovými alergiemi a intolerancemi.

Prosíme o vyplnění do 31. října 2023.

dotazník k dietnímu stravování

Děkuji.

Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ