Monthly Archives: Květen 2022

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2022/2023

Zápis pro ukrajinské děti do mateřské školy, Liberec, Dětská 461,p.o. pro šk. rok 2022/2023

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu pro Mateřskou školu, Liberec, Dětská 461,p.o. je stanoven na: 9. června 2022  v čase 9:00 – 14:00 hodin

Organizace zápisu:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

 • Dítě, které k 31.8.2022 dovrší věku tří let a má místo pobytu v příslušném školském obvodu na území města Liberec
 • Děti budou přijaty dle data narození, od věkově starších.
 • K předškolnímu vzdělávání budou v případě volné kapacity přednostně přijaty děti, které
  k 31.8. dovršily věku 5 let, s místem pobytu na území školského obvodu ( území města Liberec)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Schůzka rodičů nových dětí

Vážení rodiče,

zveme vás na první schůzku rodičů do naší MŠ, která se bude konat

14.6.2022 od 15:00 hodin ve třídě Štěňátek.

Poskytneme vám informace k provozu a organizaci MŠ,

platbám a rády zodpovíme i vaše dotazy.

Těšíme se na shledání.

Ředitelka a učitelky MŠ.

 

Krajský Den včely

Krajský den včely v oldřichovském ekocentru

Seznámení s tím, co takové včelaření vlastně obnáší, včelařská poradna, možnost zakoupení včelích produktů a včelařského vybavení, hry a různé aktivity pro děti s včelařskou tematikou, pohádka divadla Rolnička a řada dalšího bude na programu letošního Krajského dne včely. Již šestnáctý ročník akce proběhne v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích v sobotu 28. května 2022 od 9.30 do 15.00 hod.

„Krajský den včely bude připraven především pro rodiny s dětmi, které chtějí strávit příjemný den a poznat spoustu zajímavostí ze života tohoto užitečného hmyzu. Pro děti bude připravena řada her a tvůrčích dílniček,“ uvedl Vladimír Davídek, předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec, která je hlavním pořadatelem této tradiční akce.

Krajský den včely, na který je vstup zdarma, je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Vedle Kraje a včelařů se na přípravě podílí také Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK).

Těšíme se na setkání!

Ing. Martin Modrý, Ph.D.

ředitel

 

 

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

Jizerská 190

463 62 Hejnice

 

Identifikační číslo: 75053144

Číslo účtu: 35-6237800257 / 0100

tel. + 420 481 319 911, + 420 481 319 923

 

e-mail: martin.modry@strevlik.cz

web: http://www.strevlik.cz

KVĚTEN – ČERVEN

3.5.  Kouzelná školička –  Světlohraní – pro “ předškoláky“  kouzla a pokusy se světlem

4.5.  Vystoupení pěveckého sborečku „Notička“ pro maminky v MŠ ke Dni matek v 15:30 hodin

12.5. Vystoupení pěveckého sborečku „Notička“ pro babičky z Klubu seniorů ve 14:00 hodin

18.5. Hudební vystoupení  „Jak si housličky našly kamarády“ – seznámení s hudebními nástroji – housle, ukulele, basa, klavír

19.5. Kouzelná školička – Co umí vzduch  pro „předškoláky“

25.5. Zábavné odpoledne pro děti, které odchází do ZŠ  v rámci loučení s MŠ od 17:00 do 19:30 hodin (soutěže, vyrábění, hry)

!!!!! Pro nemoc dětí je termín přesunut – bude upřesněno !!!!!!

30.5. Vodnická show – představení pro děti k MDD, cena 60,- Kč

1.6.    Oslava MDD – kouzelnické představení  Učitel z Bradavic, cena 60,- Kč

8.6.  Loučení se školáky – dopoledne program pro všechny děti s Pájou Papagájou – Zvířátková show,

odpoledne  s rodiči předškoláčků pasování na „školáčky 1. třídy“ od 15:30 hodin

15.6. Maxipes Fík – divadelní představení v Lidových Sadech (přeloženo z dubna)

16.6.  Kouzelná školička – Hravá voda –  pokusy s vodou – jen pro „předškoláky“