Monthly Archives: Duben 2021

Provoz v MŠ od 3.5.2021

V mateřských školách od 3. 5. 2021

se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze;

v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Upozorňujeme rodiče, že v pondělí počítáme s docházkou všech dětí.

Pokud z jakéhokoliv důvodu zůstanou děti doma, je nutné je do 7:00 hodin omluvit! Jinak se počítá stravné.

Přejeme Vám krásné dny a na všechny děti se moc těšíme.

Kolektiv MŠ

Tema týdne 26.-30.4. Hrajeme si na zvířátka

Milé děti,

– zkuste s rodiči vyhledat v knížkách a poznávat domácí zvířata a učit se pojmenovat jejich mláďata
– povídat si o tom, jaký užitek nám zvířátka dávají, čím jsou prospěšná
– jak se o zvířátka staráme
– taky si zacvičte a natrénujte skok do dálky z místa i s rozeběhem
– pokuste se nakreslit domácí zvířátko s typickými znaky třeba i s jejich mláďátky

-zkuste si o zvířátkách zazpívat v písničkách Já mám koně, Když jsem já sloužil, Kočka leze dírou, Skákal pes

Přejeme Vám všem hezký týden a budeme se těšit již brzy na shledanou!!

Vaše paní učitelky

Sběr papíru

Milé děti, vážení rodiče,

od května obnovujeme v naší MŠ sběr papíru. Nevyhazujte starý papír,

ale přineste  do MŠ, soutěž ve sběru pokračuje.

Každý, kdo se zúčastní, bude odměněn.

Termín bude upřesněn.

Těšíme se na Vás všechny již snad brzy!!!

19.-23.4. tema týdne Chráníme naši zem – Země má svátek

Země má svátek:

  • rozhovor na tema Jak chráníme přírodu
  • třídění odpadu – barevné kontejnery, co kam patří
  • básnička k tematu:

Naše Zem

          Naše zem je zeměkoulí,  vesmírem se ráda koulí.

          Aby voněl celý svět, opatruj zem jako květ.

  • zazpívejte si písničku Travička zelená

 

Školné duben

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu je provoz MŠ pro děti 3-5 let přerušen,

proto výše školného za měsíc duben činí 0,- Kč.

Tema týdne Na zemi, ve vzduchu, na vodě 12.4.-16.4.

Vážení rodiče,

velmi nás potěšilo, že někteří z Vás pracovali i s dětmi mladšími s  tematy pro distanční vzdělávání

pro děti s povinnou předškolní docházkou.  Proto vyhovujeme přáním některých z Vás rodičů a přinášíme

několik námětů na činnosti pro mladší děti pro tema týdne „Na zemi, ve vzduchu, na vodě“:

  • povídejte si s dětmi o tom, co všechno pluje po vodě, jaké dopravní prostředky jezdí po silnici, létají ve vzduchu
  • vyhledávejte na procházce dopravní značky a určujte, jaký mají tvar, barvu a jaký mají význam
  • sledujte dopravní prostředky, které jezdí po silnici a určujete jejich velikost, barvu, účel – osobní X nákladní
  • hádanky s dopravní tematikou
  • naučte se básničku

VLAK

Dýchá, dýchá, oddychuje, od námahy horko mu je.

Veze uhlí, jídlo, stroje, spěchá, aby brzy dojel.

Nic mu v cestě nepřekáží, teď už vjíždí do nádraží.

 

Otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12.4. 2021 dochází k otevření mateřské školy s prezenčním vzděláváním pro předškolní děti

 s povinným předškolním vzděláváním (děti narozené do 31. 8. 2015)

a pro děti vybraných profesí, kteří jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.dených profesích, aby mě neprodleně kontaktovali na telefonním čísle: 731449196 a takto přihlásili své dítě k docházce do MŠ v 1.fázi otvírání škol.

Příslušnost k vybraným profesím je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

Z organizačních důvodů je nutné tyto děti rodičů vybraných profesí přihlásit k docházce předem nejpozději

do pátku 9.4. do 9:00 hodin e-mailem nebo kontaktujte ředitelku MŠ na tel.: 731 411 515