Monthly Archives: Duben 2020

Tema týdne 27.-30.4. Hrajeme si na zvířátka

Povídejte si s dětmi o domácích zvířátkách, o jejich mláďatech, čím se živí,

jaký nám dávají užitek. Můžete je vyhledávat v knihách, atlasech, časopisech.

Děti mohou zkusit nakreslit zvířátka s mláďaty, na statku, vymodelovat.

Mnoho zvířátek je ukryto v písničkách, zkuste je s dětmi vyhledat a zazpívat.

Přejeme Vám krásný jarní týden!!

Tema týdne 20.-24.4. Chráníme naši zem – Země má svátek

Chráníme naši zem – Země má svátek

Seznamujeme děti s tím, jak chránit naši Zem, že budeme citliví ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, učíme se esteticky vnímat a prožívat krásu přírody, učit se přírodu neničit, ale chránit.

Seznamujeme děti s nebezpečím živelných katastrof, utváříme základní dětskou představu o tom, co je dobře a co je špatně ( znečišťování ovzduší, likvidace odpadů, mytí aut v přírodě atd.)

Chystáme se do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláčky nemůžeme ve školce systematicky připravovat a velká část přípravy se přenesla na Vás rodiče. Pokud si nebudete  vědět až tak úplně rady, co s dětmi máte dělat a procvičovat, snad Vám pomůže odkaz níže.

chystame-se-do-1-tridy-podklady

Tema týdne 6.-10.4.  Kluci, pozor, červená!

Můžete doma upevňovat praktické znalosti o signalizaci na semaforu, správně a pohotově reagovat na světelné signály, znát dopravní značení pro chodce a jejich význam, pravidla chování.

 

Tema týdne  14.-17.4.  Na zemi, ve vzduchu, na vodě

S dětmi si povídáme o dopravních prostředcích, rozlišujeme je podle místa pohybu a zvuku, podle velikosti, osobní, nákladní doprava.Děti si mohou zkusit nějaký dopravní prostředek nakreslit, vybarvit sestavit z LEGA apod.