Monthly Archives: Duben 2018

Připravujeme na květen

10.5.  Pěvecký sbor „Notička“ zpívá babičkám ke Dni matek  ve 14:00 hodin

11.5.  Nocování v MŠ – jen pro děti, které odchází do ZŠ.

          Sejdeme se v 19:00 hodin ve třídě Koťátek. Děti budou potřebovat jednobarevné světlé tričko (bílé), hygienické potřeby,

          pyžamko.  Snídaně zajištěna.  Vyzvedávání dětí ráno od 7:00 do 7:30 hodin.

15.5.  Zpíváme maminkám ke Dni matek  od 15:30 hodin  –  Pěvecký sbor „Notička“ – zveme všechny maminky!

29.5.  Sběr papíru do přistaveného kontejneru

30.5.  Velká dětská šaškiáda – program ke Dni dětí – cena 50,- Kč

 

 

Připravujeme v dubnu

5.4.   Schůzka rodičů dětí, které budou odcházet v září do 1. třídy, s učitelkami

          ze Základní školy ve Vesci. Rodiče zde budou informování

          o elektronickém zápisu do škol,  o průběhu zápisu  i o tom,

          co by měly děti zvládnout před nástupem do 1. třídy ZŠ.

Kdy?   v 15:30

Kde?   ve třídě Štěňátek

  

11.4.  Jiřinčin korálkový sen – pohádka s dopravní a zdravotní tematikou, cena 40,-Kč

           začátek v 9:00 a v 10:00 hodin

17.4.  Fotografování dětí od 9:00 hodin – jednotlivci i společná.

           Kdo nemá zájem, nahlásí třídní učitelce.