Blog

1.září – začátek nového školního roku

Vážení rodiče,

1. září začíná nový školní rok a všechny zaměstnankyně naší MŠ

se na setkání s Vámi všemi moc těšíme!

1. září – první den nového školního roku počítáme s docházkou všech dětí.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete přijít, je nutné se odhlásit –  nejlépe telefonicky

tentýž den do 7:00 hodin nebo den předem.

Informace pro rodiče nových dětí:

  • seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny ve venkovní vitríně před budovou MŠ ( u rampy)
  • při příchodu do šatny přidělí zaměstnankyně MŠ vašemu dítěti značku, místečko pro ukládání věcí a zodpoví případné dotazy
  • rodiče s dětmi mohou společně 1.den docházky vstupovat do třídy a postupně se rozloučit
  • doporučujeme (zejména u nejmenších dětí)  loučení ve  třídě neprodlužovat
  • při příchodu do třídy vyplní rodiče Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Přeji Vám i dětem úspěšný nový školní rok 2022/2023 a především všem pevné zdraví!

Vacíková Jaroslava – ředitelka MŠ